BELİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİK ORTAMINDA REKABET TASLAK METÝN GÖRÜÞ VE ÖNERÝLERE AÇILMIÞTIR. LÜTFEN GÖRÜÞLERÝNÝZÝ LÜTFEN MAÝL ARACILIÐIYLA ULAÞTIRINIZ.

 

Av.Dr.Kemal Erol baþkanlýðýnda Rekabet Derneði Ýstanbul Þubesi faaliyet göstermektedir.

  

Site ile ilgili olan sorunlarýnýzý lütfen e-mail atýnýz...